Responsibility

Som varumärke är vi mycket engagerade i att kontinuerligt förbättra våra produktionsprocesser och material för att hålla jämna steg med branschens utveckling och minimera vår miljöpåverkan. Detta innebär att vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga produkterna som våra kunder kommer att älska och använda under lång tid.

När det gäller våra produkter och produktion består större delen av vår kollektion av klassiska stilar som upprepas säsong efter säsong. Detta är ett medvetet val för att undvika överproduktion och behovet av att sätta ner priser på produkter. Dessutom producerar vi endast en gång om året och följer inte de traditionella säsongscyklerna som ses i modeindustrin.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya material och alternativ. Vi arbetar nära tillsammans med vår fabrik för att skapa mer miljövänliga produkter. Vi är stolta över att våra solglasögon i genomsnitt består av 50% återvunnet material och 15% biobaserat material. Dessutom är vår förpackning gjord av 70% återvunnet material. Produkterna är BPA-fria och nickel-fria. Vårt papper är FSC-certifierat.

Vi har arbetat för att öka mängden återvunna material i våra solglasögon, men efter flera kvalitetstester har vi varit tvungna att tillfälligt överge detta eftersom materialen blev mer porösa. Detta skulle resultera i ökad produktion, fler fel och sämre hållbarhet. Vi anser att det är bättre att producera färre produkter av hög kvalitet än att producera en större mängd som måste sorteras bort och är mindre hållbara.

Trots vår koppling till modeindustrin har våra solglasögon också en medicinsk funktion genom att skydda våra ögon från skadliga UV-strålar och rekommenderas därför för dagligt bruk. Solglasögon är därför en nödvändighet som kräver en viss kvalitet.

Vi har valt slow shipment för våra produkter. Detta innebär att de transporteras med fartyg en gång om året, i den mån det är möjligt. Sjöfrakt är för närvarande ett av de minst CO2-utsläppande alternativen på grund av bättre bränsleeffektivitet, större lastkapacitet och lägre hastighet. Även om de totala utsläppen fortfarande kan vara betydande, förblir sjöfrakt ett av de bättre valen per enhet gods.

Hos A.KJÆRBEDE har vi en uppförandekod som våra leverantörer måste följa. Vi säkerställer efterlevnaden av denna genom bland annat regelbundna besök hos våra leverantörer. Vår uppförandekod fokuserar särskilt på anställdas rättigheter och möjligheter, inklusive föräldraledighet, arbetsförhållanden, djurskydd och antikorruption. Du kan få tillgång till hela vår uppförandekod här.

Vi arbetar tillsammans med fabriker som är ISCC-certifierade, vilket omfattar hållbar jordbruksbiomassa, biogena avfalls- och restprodukter, icke-biologiska förnybara material och återvunnet koldioxidbaserat material. Vi ser också till att våra produkter uppfyller internationella standarder genom att erhålla FDA, BSCI och Dropballcertifieringar för varje produktionsserie. Dessutom genomför vi tredjepartstester för att säkerställa att vi uppfyller säkerhetsstandarderna och genomför kemiska tester för att uppfylla relevanta krav.