RETUR

Om du ångrar ditt köp (Återkallelse)

A. Kjærbede APS erbjuder en fullständig återbetalning inom 14 dagar för varor som köpts på webbplatsen, om inget annat avtalats eller anges i din beställning.

Den 14 dagars perioden börjar den dag din beställning levereras.

Eventuella returkostnader står du för själv.

Begäran om återkallelse måste meddelas oss senast 14 dagar efter leveransen och vara hos oss senast 14 dagar efter att vi fått information om din användning av ångerrätten.

Om du önskar använda din ångerrätt måste du skicka oss ett e-postmeddelande till return@akjaerbede.com. I ditt meddelande måste du tydligt meddela oss att du vill använda din ångerrätt.

Återkallelseformulär

– Till A. Kjærbede Aps

– Jag / Vi () meddelar härmed att jag / vi () önskar utnyttja ångerrätten i samband med mitt / vårt () köpeavtal av följande varor () / tillhandahållande av följande tjänster (*)

– Beställt det () / Mottagit det ()

– (Ditt namn)

– (Din adress)

– Datum

När e-postmeddelandet är skickat kan du returnera varorna till följande adress:

West Logistics – A. Kjærbede APS – Michael Drewsensvej 7 – 8270 Højbjerg – Danmark (Vi hämtar inte på paketbutiker, så det måste levereras till denna adress mellan kl. 09:00 och 16:00 på vardagar, måndag till fredag.)

Skriv ditt beställningsnummer utanpå lådan med en penna eller markör.