Responsibility

Som varumärke är vi mycket engagerade i att kontinuerligt förbättra våra produktionsprocesser och material för att följa branschens utveckling och minimera vår miljöpåverkan. Detta innebär att vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga produkterna som våra kunder kommer att älska och använda under lång tid.

När det gäller våra produkter och produktion består majoriteten av vår kollektion av klassiska stilar som upprepas säsong efter säsong. Detta är ett medvetet val för att undvika överproduktion och behovet av att sätta produkter på rea. Dessutom producerar vi endast en gång per år och följer inte de traditionella säsongscyklerna som ses inom modeindustrin.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya material och alternativ. Vi samarbetar nära med vår fabrik för att skapa mer miljövänliga produkter. Vi är därför glada att kunna meddela att cirka 50% av vår produktion från och med maj 2023 kommer att vara tillverkad av återvunna och BPA-fria material, och vår förpackning kommer att vara nästan 100% återvunnen eller återvinningsbar.

Kvalitetstester har visat att de befintliga tillgängliga återvunna materialen inte är tillräckligt hållbara, vilket skulle resultera i ökad produktion på grund av fler felaktiga produkter och en kortare produktlivslängd. Vi söker därför kontinuerligt efter material som är 100% återvunna och samtidigt av tillräckligt hög kvalitet för att skapa långvariga produkter.

Trots vår koppling till modeindustrin har våra solglasögon också en medicinsk funktion genom att skydda våra ögon mot skadliga UV-strålar, och de rekommenderas därför för dagligt bruk. Solglasögon är därför en nödvändighet som kräver en viss kvalitet.

Vi har valt långsam frakt för våra produkter. Detta innebär att de transporteras med båt en gång om året, så långt det är möjligt. Att frakta varor med båt är för närvarande det mest koldioxidneutrala alternativet på grund av bättre bränsleeffektivitet, större lastkapacitet och lägre hastighet. Även om de totala utsläppen fortfarande kan vara betydande, förblir sjöfrakt det mest miljövänliga valet per enhet gods.

Vi har även en uppförandekod, Code Of Conduct, i A. KJÆRBEDE som våra leverantörer måste följa. Vi säkerställer efterlevnaden av denna kod genom regelbundna besök hos våra leverantörer. Vår Code Of Conduct fokuserar särskilt på medarbetarrättigheter och -möjligheter, inklusive föräldraledighet, arbetsförhållanden, djurskydd och anti-korruption. Du kan få tillgång till hela vår Code of Conduct här.

Vi samarbetar med fabriker som är ISCC-certifierade, vilket täcker hållbar jordbruksbiomassa, biologiskt avfall och restprodukter, icke-biologiska förnybara material och återvunnen kolbaserade material. Vi ser också till att våra produkter uppfyller internationella standarder genom att erhålla FDA, BSCI och Dropball-certifieringar för varje produktionsomgång.

Dessutom genomför vi tredjepartstester för att säkerställa att vi uppfyller säkerhetsstandarderna och utför kemiska tester för att följa de relevanta kraven.